• kenburns1

  Nuvolaris:
  Resultaat door vertrouwen

 • kenburns2

  Het gaat verkeerd
  als mensen denken
  dat ze elkaar begrijpen...

 • kenburns3

  Als je alleen een hamer hebt,
  zie je elk probleem als een spijker...

Welkom bij Nuvolaris Projecten & Coaching

No nonsense projectmanagement en coaching. Dienstverlening met persoonlijke aandacht, die vertrouwen geeft en leidt tot de afgesproken doelen. En die overtreft.

Projectmanagement

Nuvolaris levert betrokken project- en programma management in diverse, vooral veranderende, omgevingen. Met veel kennis en ervaring in verschillende branches en met betrekking tot verschillende onderwerpen; van sociale verzekeringen, financiële dienstverlening tot de energiebranche, van betalingsverkeer, ICT-infrastructuur en security. Het merendeel van de uitgevoerde opdrachten heeft geleid tot het beoogde resultaat, en meer!

Projecten zijn succesvol door steeds het doel voor ogen te houden en flexibel te zijn waar dat moet (en kan). In iedere opdracht op zoek naar een nieuwe uitdaging, zowel met betrekking tot de omvang van de opdracht als met betrekking tot de complexiteit.

Opdrachtgevers zijn zonder uitzondering enthousiast over de toegevoegde waarde van Nuvolaris en spreken zich positief uit over de samenwerking. Belangrijke argumenten hierbij zijn de grote mate van betrokkenheid, kennis van de materie, de volledigheid en openheid van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie en vooral ook de behaalde resultaten. Samen leiden die tot een grote mate van wederzijds vertrouwen. Naast kennis, kunde en vaardigheden is vertrouwen de basis voor resultaat.

Nuvolaris: Resultaat door vertrouwen! 

Projecten en coaching

Na ruim 10 jaar focus op projectmanagement heeft André Nuvolaris voortgezet als bureau voor projectmanagement en (systemisch) coachen: in projecten en programma's als interim professional en daarnaast brengt hij het geleerde tijdens de 3-jarige Opleiding in Professionele Communicatie en de opleiding Systemisch Werken bij Phoenix Opleidingen in de praktijk.