• kenburns1

  Nuvolaris:
  Resultaat door vertrouwen

 • kenburns2

  Het gaat verkeerd
  als mensen denken
  dat ze elkaar begrijpen...

 • kenburns3

  Als je alleen een hamer hebt,
  zie je elk probleem als een spijker...

 • kenburns4

Welkom bij Nuvolaris Interim professionals

No nonsense project- en interim management op het gebied van ICT en Organisatie. Dienstverlening met persoonlijke aandacht, die vertrouwen geeft en leidt tot de afgesproken doelen. En die overtreft.

Project- en Interim Management

Nuvolaris levert betrokken interim professionals voor project- en interimmanagement in diverse, vooral veranderende, omgevingen. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan in verschillende branches en met betrekking tot verschillende onderwerpen; van sociale verzekeringen, financiële dienstverlening tot de energiebranche, van betalingsverkeer tot ICT-infrastructuur. Het merendeel van de door ons uitgevoerde opdrachten heeft geleid tot het beoogde resultaat, en meer!

Nuvolaris is opgericht door Rob Hartman en André Kruk. Wij zijn succesvol door steeds het doel voor ogen te houden en flexibel te zijn waar dat moet (en kan). We zoeken in iedere opdracht een nieuwe uitdaging, zowel met betrekking tot de omvang van de opdracht als met betrekking tot de complexiteit.

Opdrachtgevers zijn zonder uitzondering enthousiast over onze toegevoegde waarde en spreken zich positief uit over de samenwerking met Nuvolaris. Belangrijke argumenten hierbij zijn de grote mate van betrokkenheid, kennis van de materie, de volledigheid en openheid van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie en vooral ook de behaalde resultaten. Samen leiden die tot een grote mate van wederzijds vertrouwen. Naast kennis, kunde en vaardigheden is vertrouwen de basis voor resulaat.

Nuvolaris: Resultaat door vertrouwen!

Recente en lopende opdrachten

Business Consultant Wmo 2020 bij het CAK
Business Consultant in het Wmo 2020 programma; betrokken bij het vormgeven van de nieuwe dienstverlening aan verschillende stakeholders en "intermediair" tussen het externe ketenproject en het CAK. 

Projectmanager DigiD Mobiel en DigiD Substantieel bij Logius
Projectmanager voor de ontwikkeling van DigiD op het mobiele platform; de DigiD app en de oplossing waarmee authenticatie op een hoger betrouwbaarheidniveau kan plaatsvinden (o.a. door het "lezen" van paspoort en/of rijbewijs).