• kenburns1

  Nuvolaris:
  Resultaat door vertrouwen

 • kenburns2

  Het gaat verkeerd
  als mensen denken
  dat ze elkaar begrijpen...

 • kenburns3

  Als je alleen een hamer hebt,
  zie je elk probleem als een spijker...

Welkom bij Nuvolaris Projecten & Coaching

No nonsense projectmanagement en coaching. Dienstverlening met persoonlijke aandacht, die vertrouwen geeft en leidt tot de afgesproken doelen. En die overtreft.

Projectmanagement

Nuvolaris levert betrokken projectmanagement in diverse, vooral veranderende, omgevingen. Met veel kennis en ervaring in verschillende branches en met betrekking tot verschillende onderwerpen; van sociale verzekeringen, financiële dienstverlening tot de energiebranche, van betalingsverkeer tot ICT-infrastructuur. Het merendeel van de uitgevoerde opdrachten heeft geleid tot het beoogde resultaat, en meer!

Projecten zijn succesvol door steeds het doel voor ogen te houden en flexibel te zijn waar dat moet (en kan). We zoeken in iedere opdracht een nieuwe uitdaging, zowel met betrekking tot de omvang van de opdracht als met betrekking tot de complexiteit.

Opdrachtgevers zijn zonder uitzondering enthousiast over onze toegevoegde waarde en spreken zich positief uit over de samenwerking met Nuvolaris. Belangrijke argumenten hierbij zijn de grote mate van betrokkenheid, kennis van de materie, de volledigheid en openheid van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie en vooral ook de behaalde resultaten. Samen leiden die tot een grote mate van wederzijds vertrouwen. Naast kennis, kunde en vaardigheden is vertrouwen de basis voor resulaat.

Nuvolaris: Resultaat door vertrouwen! 

1 april 2020

Na ruim 10 jaar focus op projectmanagement vanuit een gezamenlijke onderneming gaat André zelfstandig werken onder de naam Nuvolaris: in projecten als interim professional en daarnaast gaat hij het geleerde tijdens de 3-jarige Opleiding in Professionele Communicatie en de opleiding Systemisch Werken bij Phoenix Opleidingen als coach in de praktijk brengen.