Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Nuvolaris (http://www.nuvolaris.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Nuvolaris betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Nuvolaris.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Nuvolaris berusten bij Nuvolaris. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Nuvolaris is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Nuvolaris, info@nuvolaris.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Nuvolaris.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Nuvolaris geeft Nuvolaris geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Nuvolaris.

Nuvolaris kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Nuvolaris, de onmogelijkheid de website van Nuvolaris te gebruiken, uit de levering van diensten door Nuvolaris of het gebrek aan levering van diensten door Nuvolaris.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Nuvolaris wordt regelmatig bijgewerkt. Nuvolaris behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Nuvolaris te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 31 december 2012.