Nuvolaris:
Resultaat door vertrouwen

 

Portfolio

Nuvolaris heeft veel kennis en ervaring opgedaan door het uitvoeren van opdrachten in verschillende branches en met betrekking tot verschillende onderwerpen; van sociale verzekeringen, financiële dienstverlening tot de energiebranche, van betalingsverkeer tot ICT-infrastructuur.

Een kleine greep uit de opdrachten die Nuvolaris succesvol heeft afgerond:

   

Ketenmanager Wmo2020 en Teamleider Bewaken en Verantwoorden bij Het CAK

 • Ketenmanager in het Wmo2020 programma dat voorziet in de realisatie en invoering van nieuwe systemen en processen voor de uitvoering van het Abonnementstarief voor de Wmo (Wmo2020). Verantwoordelijk voor de afstemming (op het gebied van Strategie en Beleid, architectuur en realisatie van functionaliteit) tussen het Wmo2020-programma binnen het CAK en de partijen in de keten (gemeenten, VNG, Ketenbureau iSociaal domein, VWS).
 • Teamleider van een team experts t.b.v. het Bewaken en Verantwoorden van de uitvoering (productie) van de Wmo met de nieuw ontwikkelde systemen en processen, gedurende de gefaseerde livegang van de nieuwe Wmo-regeling.
 
   

 Projectmanager DigiD Mobiel en DigiD Substantieel bij Logius

 • Projectmanager voor de ontwikkeling van DigiD op het mobiele platform; de DigiD app, waarmee burgers eenvoudig en betrouwbaar kunnen inloggen, en de oplossing waarmee authenticatie op een hoger betrouwbaarheidniveau kan plaatsvinden (o.a. door het "lezen" van paspoort en/of rijbewijs).
 
 

Projectmanager Credit du Nord bij CCV

 • Projectmanager voor CCV Computercentrum ten behoeve van de aansluiting van een nieuwe acquirer, in opdracht van CCV België.
 
 

Projectmanager DTG-app en SAAR

 • ICT Projectmanager in het programma De Aansluiting van Enexis en verantwoordelijk voor de projecten DTG-app en SAAR. 
 • Het project DTG-app (Digitaal Technisch Gereedmelden) voorziet in de realisatie van een app voor mobiele devices (Android, iOS, Windows) waarmee aannemers werkzaamheden voor Enexis gereed kunnen melden.
 • Het project SAAR (Stroomlijnen Auto Aansluitregister) dat voorziet in de realisatie van Business Proces Management functionaliteit ten behoeve van het afhandelen van uitval voorafgaande aan het bijwerken van het aansluitregister.   
 
 

Projectmanager SEPA

 • Projectmanager in het SEPA Programma van Essent, in de rol van operationeel programma manager.
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de zeven SEPA-projecten binnen Essent.
 • Faciliteren van de organisatie m.b.t. SEPA d.m.v. generieke uitgangspunten, organisatie-brede keuzes en afstemming met banken.
 • Participatie in verschillende overlegorganen, waaronder werkgroepen van de Taskforce SEPA Nederland (namens Essent en Energie-Nederland).
 
 

Programmamanager Oxxio 3.0

 • Verantwoordelijk voor het programma Oxxio 3.0, dat voorziet in de noodzakelijke vervanging van het primaire (ERP-)systeem van Oxxio.
 • Vooronderzoek met analyse van de noodzaak tot vervanging van het bestaande systeem (Dynamics NAV) door Dynamics AX en Itineris toepassing UMAX.
 • Inventarisatie van business requirements, architectuur-principes, fit-analyse op standaard-pakket,  onderzoek aanpasbaarheid bestaand systeem, business case en programma planning.
 • Opstellen impact-analyse en programmaplan, uitvoeren 1e fase van het Programmaplan na goedkeuring door directies Oxxio en Eneco: opstellen projectplannen door 8 projectleiders en realisatie van detail procesmodel voor gewenste situatie.
 
 

Projectmanager Beheer TGV

 • Regievoering over beheerprocessen voor de nieuwe, op Windows7 gebaseerde, KA infrastructuur voor de Rechterlijke Organisatie (12.000 werkplekken).
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van operationele beheerprocessen, t.b.v. de locaties die zijn gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur.
 • Lid van het Programma Management Team, plaatsvervangend Programmamanager.
 

 

Projectmanager Herinrichting Personalisatie Betaalterminals

 • Outsourcing personalisatie proces (keyloading).
 • Leverancierselectie door middel van RFI en RFP.
 • Opstellen en afsluiten van contracten, SLA’s, vaststellen toetsingsprocessen.
 • Vaststellen van en onderhandelen over veranderingen in regelgeving voor betalingsverkeer in Nederland (Currence) met betrokken partijen.
 • Toetsen van oplossingen aan nationale en international regelgeving (compliance PCI PIN).
 

 

Project Manager Certificering C-TAP Betaalterminals

 • Verantwoordelijk voor coördinatie en faciliteren van het certificatieproces van nieuwe C-TAP (EMV) betaalterminals.
 • Aanspreekpunt voor betrokken partijen; terminal leverancoers, acquirers, internationale brands, Equens als acquirer processor, C-TAP Authority en het terminal testcenter (uitbesteed aan een derde partij).
 

 

Projectmanager Ontwikkeling Casemanagement

 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling en verbetering van alle aspecten (processen, producten, ICT-voorzieningen) noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren Casemanagement binnen de divisie WW van UWV.
 • Betrokken bij strategische heroriëntatie van Casemanagement in de SV-keten (CWI, UWV, Reïntegratiebedrijven, Gemeentelijke Sociale Diensten).
 

Klantrecencies

Klanten en project-collega's zijn positief over de samenwerking met André:

 • "During his work forour counterpart André has proven to be a highly skilled project manager. André is always focused to get the wanted result for his employer without loosing the interests of the other parties involved in the project. André is characterized by a very open and clear communication. Without hesitation I can recommend André for almost any new assignment."
 • "André is a very serious project manager with very good eye for detail. he manages projects in a very consinstent way and keeps focussed on the project goal."
 • "Having worked with Andre several times in the past, he managed a Office 2007 migration project at our company in 2009. This turned out to be a very smooth and successful operation, in which Andre managed to get a good balance in aligning both IT and the Business. He does this in such a way, that a minimum of line management attention is necessary in getting the project delivered."
 • "Ik ben enthousiast over de toegevoegde waarde van André en vond het zeer prettig om met hem samen te werken. Significante argumenten hierbij zijn de grote mate van betrokkenheid, kennis van de materie, de volledigheid en openheid van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie en vooral ook de behaalde resultaten".