Nuvolaris:
Resultaat door vertrouwen

 

Portfolio

Nuvolaris heeft veel kennis en ervaring opgedaan door het uitvoeren van opdrachten in verschillende branches en met betrekking tot verschillende onderwerpen; van sociale verzekeringen, financiële dienstverlening tot de energiebranche, van betalingsverkeer tot ICT-infrastructuur.

Een kleine greep uit de opdrachten die Nuvolaris succesvol heeft afgerond:

   

 
Projectmanager DigiD Mobiel en DigiD Substantieel bij Logius

 • Projectmanager voor de ontwikkeling van DigiD op het mobiele platform; de DigiD app, waarmee burgers eenvoudig en betrouwbaar kunnen inloggen, en de oplossing waarmee authenticatie op een hoger betrouwbaarheidniveau kan plaatsvinden (o.a. door het "lezen" van paspoort en/of rijbewijs).
 
 

Projectmanager Credit du Nord bij CCV

 • Projectmanager voor CCV Computercentrum ten behoeve van de aansluiting van een nieuwe acquirer, in opdracht van CCV België.
 
 

Projectmanager nieuwe Acquiring payment processing oplossing

 • Verantwoordelijk voor implementatie van een nieuwe payment oplossing en betaalterminal voor de verwerking van elektronische betalingen voor een Europese retailer in de landen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.
 • Verantwoordelijk voor implementatie van integratiesoftware tussen betaalterminal en kassasysteem.
 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van reconciliatie proces, procedures, systemen en applicaties.
 
 

Projectmanager DTG-app en SAAR

 • ICT Projectmanager in het programma De Aansluiting van Enexis en verantwoordelijk voor de projecten DTG-app en SAAR. 
 • Het project DTG-app (Digitaal Technisch Gereedmelden) voorziet in de realisatie van een app voor mobiele devices (Android, iOS, Windows) waarmee aannemers werkzaamheden voor Enexis gereed kunnen melden.
 • Het project SAAR (Stroomlijnen Auto Aansluitregister) dat voorziet in de realisatie van Business Proces Management functionaliteit ten behoeve van het afhandelen van uitval voorafgaande aan het bijwerken van het aansluitregister.   
 
 

Projectmanager SEPA

 • Projectmanager in het SEPA Programma van Essent, in de rol van operationeel programma manager.
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de zeven SEPA-projecten binnen Essent.
 • Faciliteren van de organisatie m.b.t. SEPA d.m.v. generieke uitgangspunten, organisatie-brede keuzes en afstemming met banken.
 • Participatie in verschillende overlegorganen, waaronder werkgroepen van de Taskforce SEPA Nederland (namens Essent en Energie-Nederland).
 
  

Programma- en Projectmanager

 • Verantwoordelijk voor productontwikkeling, implementatie en uitrol van een totale paymentoplossing binnen de Hospitality-branche.
 • Verantwoordelijk voor productontwikkeling en implementatie van een onbemande betaalterminal voor de Nederlandse Spoorwegen (NS).
 • Leiden van een programma dat kostenbesparingen met zich meebrengt door implementatie van een aantal nieuwe systemen en applicaties binnen CCV Services.
 • Integratie van twee service- en procesondersteunende dochterorganisaties naar de moedermaatschappij.
 • Implementatie van een geheel nieuw personalisatieproces, procedures en werkinstructies van betaalterminals conform Rules & Regulations van de verschillende Payment Schemes (PCI).  
 
 

Programmamanager Oxxio 3.0

 • Verantwoordelijk voor het programma Oxxio 3.0, dat voorziet in de noodzakelijke vervanging van het primaire (ERP-)systeem van Oxxio.
 • Vooronderzoek met analyse van de noodzaak tot vervanging van het bestaande systeem (Dynamics NAV) door Dynamics AX en Itineris toepassing UMAX.
 • Inventarisatie van business requirements, architectuur-principes, fit-analyse op standaard-pakket,  onderzoek aanpasbaarheid bestaand systeem, business case en programma planning.
 • Opstellen impact-analyse en programmaplan, uitvoeren 1e fase van het Programmaplan na goedkeuring door directies Oxxio en Eneco: opstellen projectplannen door 8 projectleiders en realisatie van detail procesmodel voor gewenste situatie.
 
 

Programmamanager IT Europa - Applicatie en Technisch Beheer

 • Inventarisatie van alle (IT-) projecten om vervolgens de samenhang te bepalen en waar mogelijk synergie creëren.
 • In samenwerking met de Business Unit Directie samenstellen van een applicatie- en projectportfolio die in overeenstemming is met de strategie van het transportbedrijf op (middel)lange termijn.
 • Managen van de samenhang en de coördinatie van de verschillende IT- en businessprojecten die binnen de De Rijke Groep actief zijn.
 
 

Projectmanager Beheer TGV

 • Regievoering over beheerprocessen voor de nieuwe, op Windows7 gebaseerde, KA infrastructuur voor de Rechterlijke Organisatie (12.000 werkplekken).
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van operationele beheerprocessen, t.b.v. de locaties die zijn gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur.
 • Lid van het Programma Management Team, plaatsvervangend Programmamanager.
 

 

Projectmanager Herinrichting Personalisatie Betaalterminals

 • Outsourcing personalisatie proces (keyloading).
 • Leverancierselectie door middel van RFI en RFP.
 • Opstellen en afsluiten van contracten, SLA’s, vaststellen toetsingsprocessen.
 • Vaststellen van en onderhandelen over veranderingen in regelgeving voor betalingsverkeer in Nederland (Currence) met betrokken partijen.
 • Toetsen van oplossingen aan nationale en international regelgeving (compliance PCI PIN).
 
 

Project Manager inrichting ServiceDesk

 • Realisatie van een Digitale Front Office binnen de Bestuursdienst op organisatorisch gebied en de technische implementatie van een service managementapplicatie ter ondersteuning van de processen.
 • Realisatie van een producten- en dienstencatalogus ten behoeve van in - en externe klanten van de Bestuursdienst.
 

 

Project Manager Certificering C-TAP Betaalterminals

 • Verantwoordelijk voor coördinatie en faciliteren van het certificatieproces van nieuwe C-TAP (EMV) betaalterminals.
 • Aanspreekpunt voor betrokken partijen; terminal leverancoers, acquirers, internationale brands, Equens als acquirer processor, C-TAP Authority en het terminal testcenter (uitbesteed aan een derde partij).
 

 

Projectmanager Ontwikkeling Casemanagement

 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling en verbetering van alle aspecten (processen, producten, ICT-voorzieningen) noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren Casemanagement binnen de divisie WW van UWV.
 • Betrokken bij strategische heroriëntatie van Casemanagement in de SV-keten (CWI, UWV, Reïntegratiebedrijven, Gemeentelijke Sociale Diensten).
 

Klantrecencies

Klanten en project-collega's zijn positief over de samenwerking met Nuvolaris:

 • "Rob heb ik de afgelopen drie jaar leren kennen als een zeer betrokken en deskundige project-/programmamanager. Hij is een no nonsense vent, die dicht bij de medewerkers staat en die makkelijk op verschillende niveaus kan communiceren. Ook zijn schriftelijke communicatie en verslaglegging is correct en nauwkeurig. Je kunt 24/7 op Rob rekenen. Hij is flexibel en denkt proactief mee. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, is betrouwbaar en deskundig. Een steun en toeverlaat bij meerdere projecten binnen onze organisatie. We zijn hem als een van onszelf gaan beschouwen. Helemaal top!"
 • "During his work forour counterpart André has proven to be a highly skilled project manager. André is always focused to get the wanted result for his employer without loosing the interests of the other parties involved in the project. André is characterized by a very open and clear communication. Without hesitation I can recommend André for almost any new assignment."
 • "Rob weet op natuurlijke wijze leiding te geven aan zijn team. Zijn er knelpunten, productie of teamgerelateerd, is hij een rots in de branding. Prima vent om mee samen te werken!"
 • André is a very serious project manager with very good eye for detail. he manages projects in a very consinstent way and keeps focussed on the project goal."
 • "Having worked with Andre several times in the past, he managed a Office 2007 migration project at our company in 2009. This turned out to be a very smooth and successful operation, in which Andre managed to get a good balance in aligning both IT and the Business. He does this in such a way, that a minimum of line management attention is necessary in getting the project delivered."